รายการเอกสารอ้างอิง


ตัวอย่างการอ้างอิง

1. เลขกรมธรรม์(ทั้งเดิมและใหม่) ลูกค้าสามารถนำเลขกรมธรรม์เดิมหรือปัจจุบันที่ท่านมีอยู่หรือสอบถามกับตัวแทน/นายหน้าประกันฯของท่านนำ เพื่อนำมาเป็นรายการอ้างอิงในชำระเบี้ยออนไลน์ได้ โดยตัวอย่างรูปแบบเลขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของวิริยะประกันภัย
ทั้ง พรบ.และภาคสมัครใจ (ประเภท 1 2 3 5) มีรูปแบบเป็นตัวเลขกับตัวอักษรดังนี้ 00000-00000/กธ/000000-00 หรือ
00000-00000/กธ/000000 ยกตัวอย่าง 99999-57999/กธ/009179-10 หรือ 05689-56108/กธ/3263688 หรือสามารถเขียนแบบย่อได้จากตัวอย่าง คือ 57999/กธ/009179 ก็ได้โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง(มีตัวอย่างจากภาพด้านล่าง)

     และในส่วนของกรมธรรม์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกันภัยอิสรภาพ ฯลฯ มีรูปแบบของเลขกรมธรรม์เป็นตัวเลขรวมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษดังนี้ 00000/POL/000000-000 ตัวอย่าง 57181/POL/004388-051 เป็นต้น

2. เลขรับแจ้งทำกรมธรรม์ ตัวอย่างเช่น 57108/รย/006736 หรือ 57181/APP/004409-051

3. เลขที่อ้างอิงในใบเตือนต่ออายุ ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

ตัวอย่างภาพใบเตือนต่ออายุ หน้าที่ 1

เอกสารต่อประกันรถยนต์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ - วิริยะประกันภัย

ค้นหาประกันภัยออนไลน์
ตัวอย่างภาพใบเตือนต่ออายุ หน้าที่ 2

ค้นหาประกันภัยออนไลน์