ซื้อประกันภัยง่ายๆ เพียงคลิกเลือกทุนประกันภัยที่ต้องการ
หรือ ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ


การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการชำระเงินออนไลน์ ผ่าน V-Store นั้น


  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท
  • ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
วิริยะประกันภัย THE VIRIYAH INSURANCE
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)