4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  เลือกแบบประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายละเอียดของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 450 บาท

สั่งซื้อประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ นอกจากนั้นยังมีค่าชดเชยรายได้ และค่าปลงศพ ค่าเบี้ยประกัน เพียง 450 บาท/ปี

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
100,000
 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
 1. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย (ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
200/วัน
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในระยะเวลา 180 วัน แรก)
10,000

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร/ปี

450


ซื้อประกัน

หมายเหตุ สามารถซื้อได้ 1 คน ต่อ กรมธรรม์ 1 ฉบับเท่านั้น หากซื้อเกิน บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์ฉบับล่าสุด และคืนเบี้ยประกันภัยให้
เต็มจำนวน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก โรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
 • การแท้งลูก
 • อาหารเป็นพิษ
 • ปวดหลังอันเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อนหรือเสื่อม หรืออักเสบ หรือเคลื่อน และภาวะ Spondylolysis
 • เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็น เพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

หมายเหตุ : ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น (คลิกอ่านรายละเอียด) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย   

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) - วิริยะประกันภัย