4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  เลือกแบบประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายละเอียดของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 450 บาท

สั่งซื้อประกันภัย
ประกันภัยออนไลน์ที่คุณเลือก

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

เบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร 450 บาท

ผู้สั่งซื้อประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งซื้อประกันภัย

* หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรุณา Login

ที่อยู่ผู้สั่งซื้อประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย

ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์

ประวัติสุขภาพของผู้เอาประกัน

ไม่เคย เคย

ชื่อและที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรคลิกที่รูปภาพ Captcha Image

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 450 บาท

* ข้อมูลบังคับระบุ