4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  คำนวณเบี้ยประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

คำนวณเบี้ยประกันภัยประเภทอื่นๆ

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายระเอียดรถของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 0 บาท

สั่งซื้อประกันภัย แก้ไขการคำนวนเบี้ย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท

3

3
 • เป็นประกันที่ ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก
  และความเสียหายต่อรถยนต์คู่กรณี
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

 

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 4 คน
* เฉพาะรถปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์(ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ)
   ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 2 คน

2. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

* เฉพาะรถปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์(ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ) 300,000 บาท/ครั้ง

50,000 บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 2,000 ซี.ซี.

4,560.16 บาท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 2,000 ซี.ซี.

4,796.11 บาท

รถปิคอัพโดยสารส่วนบุคคล

6,811.00 บาท

รถปิคอัพบรรทุกเชิงพาณิชย์ (ไม่มีอุปกรณ์เสริมพิเศษ)

8,007.18 บาท


หมายเหตุความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น (คลิกอ่านรายละเอียด) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย