4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  คำนวณเบี้ยประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

คำนวณเบี้ยประกันภัยประเภทอื่นๆ

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายระเอียดรถของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 0 บาท

สั่งซื้อประกันภัย แก้ไขการคำนวนเบี้ย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท

2+ เอ็กตร้า

2 Plus Extra
 • เป็นประกันที่ คุ้มครองรถหาย รถไฟไหม้ รวมทั้งการชนของคุณและคู่กรณี
  พิเศษเพิ่มความคุ้มครองภัยน้ำท่วม
  เลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร

 

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

1. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 5 คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

50,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายแบบคุ้มครองเฉพาะภัย

1. ความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

2. ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากภัยน้้าท่วม

200,000 บาท/ครั้ง

200,000 บาท/ครั้ง

รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล

10,800 บาท

ปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)

12,690 บาท

ปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์ (ไม่เกิน 4 ตัน)


หมายเหตุความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น (คลิกอ่านรายละเอียด) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย