4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการซื้อประกันภัยออนไลน์

 • 1

  คำนวณเบี้ยประกันภัย

 • 2

  สั่งซื้อประกันภัย

 • 3

  ชำระเบี้ยประกันภัย

 • 4

  รับความคุ้มครอง

คำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์

คำนวณเบี้ยประกันภัยประเภทอื่นๆ

เลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกข้อมูลและรายระเอียดรถของคุณเพื่อทำการ คำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 0 บาท

สั่งซื้อประกันภัย แก้ไขการคำนวนเบี้ย

ประกันรถยนต์ ชั้น - วิริยะประกันภัย

1(ขอใบเสนอราคา)

1
 • เป็นประกันที่ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับผิดชอบชีวิต ทรัพย์สิน
  ความเสียหายต่อรถยนต์คุณและคู่กรณี
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร

 

2.ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1,000,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

5,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อตัวรถยนต์

80% ของราคารถยนต์ที่ทำประกัน

1. ความเสียหายต่อรถยนต์

2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

ตามทุนประกัน

ตามทุนประกัน

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน

2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน

3. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

200,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

รถเก๋งใช้ส่วนบุคคล

ขอใบเสนอราคา

ปิคอัพโดยสารใช้ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)

ปิคอัพบรรทุกใช้เชิงพาณิชย์ (ไม่เกิน 4 ตัน)


หมายเหตุ ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น (คลิกอ่านรายละเอียด) เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย