วิริยะประกันภัย มอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์

  • ฟรี! โคมไฟ LED จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์
  • เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทุกประเภท

ระยะเวลาโปรโมชั่น

  • ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

  • โปรโมชั่นพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า