วิริยะประกันภัย มอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์

  • ฟรี! โคมไฟ LED แบบไร้สาย
  • จำนวน 1 ชิ้น สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจออนไลน์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

  • ภายในวันที่ 1-31 กรกฏาคม 2560 เท่านั้น

หมายเหตุ

  • โปรโมชั่นพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า