วิริยะประกันภัย มอบโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์

  • ฟรี! บัตรชมภาพยนต์ (Gift Voucher) จำนวน 2 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
  • พิเศษ! เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 รับ Gift Voucher Popcorn + Soft Drink เพิ่มอีก 1 ชุด

ระยะเวลาโปรโมชั่น

  • ภายใน 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

หมายเหตุ

  • โปรโมชั่นพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ วี สโตร์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า